โคมท่อนไม้ติดผนังพร้อมโคมเชือกมะนิลา SZP0274
990.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมท่อนไม้ติดผนังพร้อมโคมเชือกมะนิลา ตัวโคมป็นฐานท่อนไม้ติดผนังมาพร้อมท่อนไม้ยึดด้านหน้า พร้อมประดับสายไฟพันเชือกมะนิลาสุดวินเทจ

 

มาพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง

 

โคมไฟติดผนัง LOFT STYLE : โคมท่อนไม้ติดผนังพร้อมโคมเชือกมะนิลา

 

สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial

 วัสดุ(Material) : ไม้สนนอกอบแห้ง

ขนาดโดยรวม (OVERALL SIZE) :

ความสูงของท่อนไม้ยึดผนัง 30 CM

ความกว้างของท่อนไม้ยึอผนัง 7 CM

ความลึกของโคมไฟ 20 CM

 

ตัวจับผนัง (WALL) : ท่อนไม้ทรงสี่เหลี่ยม

หลอดไฟ (LIGHT BULB) : ทังสเตน Tungsten 1 หลอด

** สามารถใช้กับหลอดไฟ LED ขั้วหลอด E27 ได้ **