โคมไฟผนังทรงโคมแก้วกลมโมเดิร์นลอฟท์ SZP0287
790.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมไฟผนังทรงโคมแก้วกลมโมเดิร์นลอฟท์ ตัวโคมเป็นฐานเหล็กแต่งสีทองยึดผนังมาพร้อมก้านเหล็กยาวสีทองประดับวงเหล็กสีทองครอบโคมแก้งวงกลมสี มาพร้อมสายไฟยึดขั้วจับหลอดไฟสุดคลาสสิค มาพร้อมหลอดไฟ 1 หลอด

 

โคมไฟผนัง LOFT STYLE : โคมไฟผนังทรงโคมแก้วกลมโมเดิร์นลอฟท์

สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial

 

ขนาดโดยรวม (OVERALL SIZE) :

ความลึกโคมไฟทั้งหมด 28 CM

ความยาวตัวยึดผนัง 15 CM

ความสูงโคมแก้วกลม 15 CM 

ความสูงโคมแก้วกลมถึงปลายเหล็กสวมสายไฟ 22 CM

 

ตัวจับเพดาน (WALL) : ฐานเหล็กยาว

หลอดไฟ (LIGHT BULB) : 1 หลอด