โคมไฟเพดานสไตล์ Loft Vintage โคมทรงอ่างแก้ว SZP0309
2,490.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมไฟเพดานสไตล์ Loft Vintage โคมทรงอ่างแก้วโบราณ  

ตัวโคมเป็นโคมอ่างแก้วสีชาประดับขั้วหลอดไฟทรงเหล็กตะเกียงโบราณมาพร้อมโซ่เหล็กถึงฐานเพดาน

 

มาพร้อมหลอดไฟ 1 ดวง

 

โคมไฟติดเพดาน LOFT STYLE : โคมไฟเพดานสไตล์ Loft Vintage โคมทรงอ่างแก้วโบราณ  

 

สไตล์ (STYLE) : Loft , Industrial

 

ขนาดโดยรวม (OVERALL SIZE) :

ความสูงจากหัวขั้วหลอดไฟถึงปากโคมอ่าแก้ว 33 CM

ความกว้างของตัวโคมอ่างแก้ว 31 CM

 

หลอดไฟ (LIGHT BULB) : ทังสเตน Tungsten 1 หลอด

** สามารถใช้กับหลอดไฟ LED ขั้วหลอด E27 ได้ **