เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20201000003 ปกฤษณ์ วิริยะสุนทรวงศ์ 1,980.00 28/10/2020 TH0146QGX585C
INV20200500001 อนีส นาคเสวี 2,080.00 01/06/2020 ED054407490TH
INV20201100002 กรปรียา วรวงษ์ 14,356.50 - TH5201SRP130H,TH5201SRP4V9H
INV20201100001 รัชฎาพร พรหมมา 16,107.50 - รอการจัดส่ง
INV20200600001 คุณเต้ 68,840.00 - นัดรับ