เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20200500001 อนีส นาคเสวี 2,080.00 01/06/2020 ED054407490TH
INV20200600001 คุณเต้ 68,840.00 - นัดรับ